Αποστολή αυθημερόν: 210 2021548

  • Xmas1
  • Xmas2
  • Xmas3
  • Xmas4

Απλή σικάτη καλαχόη

Καλανχόη εύκολα συναγωνίζετε τα άλλα φυτά στο είδος τους.
Τιμή:
Τιμή πώλησης: 15,00 €
Ημερομηνία παράδοσης

Διεύθυνση παράδοσης

Όνομα - Τηλέφωνο Παραλήπτη

more product

Περιγραφή

Απλά ανθεκτική.