Αποστολή αυθημερόν: 21 0778 4669

  • valentines_2018
  • valentines_2018_1
  • valentines_3
  • valentines_3
  • valentines_4


Απλή σικάτη καλαχόη

Καλανχόη εύκολα συναγωνίζετε τα άλλα φυτά στο είδος τους.
Τιμή:
Τιμή πώλησης: 15,00 €

more product

Περιγραφή

Απλά ανθεκτική.